Bedrijfsprofiel

Werkwijze Adviesbureau Pors?
Adviesbureau Pors werkt bij gratie van de opdrachtgever. In een adviestraject staat de aanwezige specialistische kennis, binnen het bedrijf, centraal. Na een analyse en nadere plaatsbepaling zet Adviesbureau Pors uw bedrijf op een heldere koers in de richting van “het voldoen aan wet- en regelgeving” met mogelijkheden voor verdergaande reducties en duurzaam beleid.

Begrippen als “Natura 2000”, “zorgplicht”, “erkende energiebeapsrende maatregelen”, “verplicht energiebesparingsonderzoek”, “best beschikbare techniek”, "Bopa", "Omgevingsplan", "hindersysthematiek geur'', verkeersaantrekkende werking" etc. zijn niet langer abstract.

 

Waarom Adviesbureau Pors?
Door tijdsdruk en complexe regels ontstaat bij de beslissers binnen een bedrijf de neiging om ad-hoc voor een oplossing te kiezen. Hierin schuilt het risico dat gekozen wordt voor een gedeeltelijke oplossing met al dan niet onnodig hoge vervolgkosten.

Op het moment dat u als beslisser weet “wat moet” en “wat kan” verschaft u zichzelf een helder afwegingskader voor realistische optimalisaties, investeringen en besparingen.

Adviesbureau Pors is een stabiele partner die breed inzetbaar is binnen uw bedrijf. Door de jaren heen is er een betrouwbaar netwerk opgebouwd met flexibele projectpartners. Hierdoor kunnen specialistische onderdelen van een project door de meest geschikte personen worden uitgevoerd onder aansturing of coördinatie van Adviesbureau Pors.

Kortom, Adviesbureau Pors is de juiste partner op gebied van milieu & omgeving. Van overleg tot onderzoek; van ontwerp tot ingebruikstelling!