06 20 33 20 66          info@adviesbureaupors.nl        

Competenties

Adviesbureau Pors is een raadgevend en organiserend ingenieursbureau gespecialiseerd in de vakgebieden milieu, planologie en brandveiligheid. Oprichter Ing. J.C. Pors baseert zijn adviezen op ruim 25 jaar praktische ervaring en opgedane kennis. Na enkele jaren bij de Rijkspolitie te hebben gewerkt is hij gaan studeren aan de “Bosbouw & Cultuurtechnische School” in Velp en later aan de “Hogeschool Delft”, richting milieutechniek. In dienst van de overheid heeft hij bodem-onderzoek verricht, saneringen begeleidt en als “Inspecteur toezicht en inspectie” bedrijven gecontroleerd. In 1993 trad hij als sr. adviseur in dienst bij een particulier adviesbureau. In 2006 was het tijd voor een volgende stap en startte hij “Adviesbureau Pors”.

Contact